ANA SAYFA        ÖNSÖZ        TARİHÇE        TÜZÜK        AVCILIK        AVCIYA ÖĞÜTLER        ATICILIK        NOSTALJİ        İLETİŞİM          

AVCILIK

 

            Ülkemizde avcılık, 1937 yılında çıkarılan kanunla uzun yıllar sahip olduğu av tüfeklerini gösteren av teskeresi ile yapılmıştır. 2003 yılında yasalaşan 4915 sayılı kanun ile yeniden düzenlenerek avcılık belgesi ve silah ruhsatnameleri birbirlerinden ayrılmıştır.     

            Avcılık bir eğitim neticesi alınacak kurs belgesi ile Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Av ve Yaban Hayatı Şubelerince verilen avcılık belgesi ile yapılabilmektedir.

Silah Ruhsatnamesi İçin Gerekli Evraklar;

Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi:

- Talep Dilekçesi

- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C. kimlik numaralı)

- Adli Sicil Raporu (Sorgulamada silah ruhsatı için olduğu belirtilecek)

- Sağlık Raporu (Devlet Hastanesi - Sağlık Müdürlüğü)

- Ruhsatname harç makbuzu (Harçlar Vergi Dairesinden)

- 4 Adet Fotoğraf

- Yenileme ise eski ruhsatın aslı

- Faturalı Tüfekler: Satınalma belgesi düzenlendikten sonra faturayı düzenleyen av bayisi tarafından satınalma + belgesine kaydı yapıldıktan sonra tüfeğin kaydı tüfek ruhsatnamesine emniyetçe kaydı yapılacaktır. Satınalma belgesinin süresi veriliş tarihinden itibaren 1 senedir.

- Ruhsatname çıkaracak şahısların bizzat müracaatı veya noterden vekaletname vermeleri gerekir.

- Ruhsatname çıkartılırken tüfeklerin seri numaralarının tespiti gerekir.

Yivli Tüfek Ruhsatnamesi:

Yukarıdakilere ilave olarak;

- Sağlık raporu (Devlet hastanesinden alınmış heyet raporu olacaktır.)

- Harç makbuzu (Yivli tüfek için olacaktır.)

- Orman Bakanlığından alınan vizeli avcılık belgesi aslı ve fotokopisi

- Avcılık Kulübüne üyelik belgesi

 

Avcılık Belgesi İçin Gerekli Evraklar;

- Avcılık eğitimi kurs belgesi

- Yivsiz tüfek ruhsatnamesi aslı

- Nüfus cüzdanı aslı

- Avcılık Derneği üyelik belgesi

- Muhtarlıktan ikametgah

- Ev adresinin bağlı olduğu vergi dairesinden avcılık belgesi harç makbuzu

- 2 Adet fotoğraf

 

ÜLKEMİZİN AV HAYVANLARI

 

            Anadolumuz üç kıta arasında yer alan tabiat şartları itibariyle çok elverişli, göç yollarının kesişme noktasında yer alan bir konumdadır. 80’li yılların sonlarında başlayan yoğun ilaçlama ve sulak alanların politik nedenler ile kurutulması ile binlerce av hayvanımız yok olmuş ve halende yok olmaktadır.

            Göçmen birçok kuş, artık ülkemize uğramamaktadır. Bunun  yanında özellikle yaban keçisi, geyik ve karaca avlarının kontrollü bir şekilde başlatılması kaçak avcılığın azalması, yaşlı bireylerin vurulması ile de doğal seleksiyon ve nüfus yoğunluğunun regüle edilmesi neticesi, büyük artışlar göstermiş, devlet bu uğurda kazan sağlamıştır.

            Av hayvanlarımız temel olarak kuşlar ve memeliler olarak ikiye ayrılırlar.

Kuşlar;

                        Tavuk-Sülüngiller                                                  

                            Bıldırcın (göçmen)

                                       Çil Keklik

                                       Kınalı Keklik

                                       Kum-Jet Kekliği (Susik)

                                       Ur Kekliği

                                       Sülün

                                       Turaç

                        Güvercingiller

                                       Üveyik (göçmen)

                                       Halkalı – Tahtalı (göçmen)

                                       Kaya Güvercini

                                       Gökçe Güvercin

                                       Bağırtlak (göçmen)

                        Su Kuşları

                                       Kazlar

                                       Ördekler

                                       Çulluklar

                                       Orman Çulluğu

                                       Ardıç Kuşları

                                       Karatavuklar

                                       Cikla

           

 

 

 

 

            Daha önceleri av kuşu sayılıp nesilleri çevre kirliği, global ısınma ve zirai mücadeleye bağımlı olarak tehlikeye giren, şimdilerde ise avları tamamen yasaklanan Sarıasma, Toy, Mezgeldek, Bıldırcın Kılavuzu, Turna, Kuğu burada sayılmamıştır.

Memeli Av Hayvanları;

                        Eti için Avlanılan;

                                      Tavşan

                                      Ada Tavşanı

                                      Karaca

                                      Alageyik

                                      Kızılgeyik

                                      Çengel boynuzlu Dağ Keçişi (Şamua)   

                                      Yaban Keçisi (Bezoar Ibex)

                                      Anadolu Yaban Koyunu

                                       Yaban Domuzu

                       Postu için Avlanılanlar;

                                        Ayı

                                        Kurt

                                        Tilki

                                        Çakal

                                        Vaşak (Karakulak)

                                        Porsuk

                                        Sansar

                                        Gelincik

 

AV KÖPEKLERİ

            “On paralık tüfek, yüz paralık köpek” , “Köpeksiz avcı, bastonsuz köre benzer.” deyişleri avcılıkta köpeğin önemini iyi ifade eder.

            Köpekler, insandan çok daha iyi görür, koklar, duyar ve koşar ve bu yüzden avcılığın olmazsa olmazıdır.

            Av köpeklerini ana hatları ile avı gösteren, bulan, getiren, kovan, şeklinde sınıflandırabiliriz.

            Bulan-Gösteren Fermalı Köpekler;

                        İngiliz Pointer

                        İngiliz Seter

                        İspanyol Seter

                        Alman Kurzhaar

                        Alman Drahthaar  

                        Macar Vizla

                        Fransız Brötan

                        Fransız Barak… gibi

            Getiren Köpekler;

                        Amerikan Labrador

                        Amerikan Retriver

                        İspanyol Coker

                        İspanyol Brötan… gibi.

            Kovan Köpekler;

                        Kopaylar

                        Teriyeler

                        Base Haundlar

                        Gaskonlar

                        Blood Haundlar

                        Padle-Griffonlar

                        Baraklar

            Tazıları da koşarak yakalayanlar diye sınıflandırabiliriz.

 

AV TÜFEKLERİ 

            Avcılığın ana parçası tüfeklerdir. Temel olarak kuş avları için kullanılan, saçma atan (yivsiz), büyük avlarda kullanılan yivli tüfekler diye iki ana bölüme ayırabiliriz.

Yivsiz Av Tüfekleri;

            Tek Kırma

            Çifte (Yan yana namlulu)

            Superpoze (Üst üste namlulu)

            Yarı otomatik

            Pompalı

Yivli Av Tüfekleri;

            Mekanizmalı (Bolt)

            Manivelalı (Level)

            Yarı Otomatik

            Pompalı

            Birde hem yivsiz hem de yivli namlusu olan tüfekler vardır. Bunları da kombine-drilling diye adlandırabiliriz.

            Yivsiz av tüfeklerinin ölçüsüne çap tabir edilir. 1 onz kurşun madeninin 28-20-16-12-10 parçaya bölünerek her bir parçasının küre şeklinde yuvarlanıp, çapının genişliğindeki namlularına göre sınıflandırılırlar.Genellikle bıldırcın avlarında 20, üveyik, keklik, kaz ve ördek avlarında 12 çap kullanımı yaygındır.

            Yivli tüfekler en basit anlatımla namlu içi çapına ve fişek yatağı uzunluğuna göre kalibre olarak anılıp, en yaygın kullanılanları 22-7 mm. –  30.06-7.62 mm. , 30.30, 300, 457, gibi kalibrelerdir.

            Bu basit bilgiler avcılığa yeni başlayacak olan kardeşlerimize avcılığın ana hatlarını anlatabilme gayesi ile en basit şekli ile sunulmuştur.